Navigácia

Obsah

1. Obec Slavec ako prevádzkovateľ Komunitného centra ( ďalej len KC )  Slavec týmto zverejňuje dokument , ktorý slúži ako východisko riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 pre poskytovateľov KC Slavec. Krízový plán KC obsahuje návrh opatrení a odporúčaní činností pre pracovníkov v KC , v čase krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID - 19.  Krízový plán KC Slavec k nahliadnutiu tu : Krízový plán KC Slavec

2. Ďalší dokument k nahliadnutiu :  Plán činnosti Komunitného centra na rok 2020 . Viac o tom tu: Plán činnosti Komunitného centra v obci Slavec na rok 2020.   

3. Plán Komunitného centra v obci Slavec na rok 2022. K nahliadnutiu tu: Plán KC Slavec 2022 (1.63 MB)

4. Plán komunitného centra v obci Slavec na rok 2023 . K nahliadnutiu tu: Plán KC Slavec 2023 (1.52 MB)

5. Komunitná práca: Priestor na trávenie voľného času v Slavci. Viac o tom tu: proces KP - Slavec (3.58 MB)

6. Komunitná práca: Oddychová zóna v Slavec časť Vidová. Viac o tom tu: proces KP - Vidová (1.75 MB)