Navigácia

Obsah

Štatút obce Slavec

 

Obecné zastupiteľstvo v Slavci na základe § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/199O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Slavec tento Štatút obce Slavec