Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.09.2023

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

1248/VSD/2023

460,80 EUR

Východoslovenská distribučná , a.s.

Obec Slavec

25.08.2023

Dohoda o určení spoločného školského obvodu

383-01/2023

0,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Slavec

24.08.2023

Kúpna zmluva

384-01/2023

1 200,00 EUR

Vlastimil Kuchta

Obec Slavec

11.08.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-06/2023

27,00 EUR

Anna Tataiová

Obec Slavec

07.08.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 15/2023

10,00 EUR

Jozef Rusó

Obec Slavec

07.08.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 14/2023

10,00 EUR

Zoltán Brindza

Obec Slavec

07.08.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta S 13/2023

S 13/2023

10,00 EUR

Zoltán Brindza

Obec Slavec

27.06.2023

Dodatok č. 04 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4

Neuvedené

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

26.06.2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 04/2023

20,00 EUR

Ambrúš Gejza

Obec Slavec

26.06.2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 05/2023

100,00 EUR

Rusňák Dezider

Obec Slavec

22.06.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-05/2023

27,00 EUR

Lenka Márkusová

Obec Slavec

19.06.2023

Dodatok č. N20200110006D06 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa: 10.1.2020

N20200110006D06

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

31.05.2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 02/2023

100,00 EUR

Zsolt Rákossy

Obec Slavec

30.05.2023

Dodatok č. 01 k dohode č. 23/43/054/306

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

30.05.2023

Dodatok č. 01 k dohode č. 23/43/054/445

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

29.05.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov

Dodatok č. 5

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Slavec

23.05.2023

Zmluva dielo

Zmluva o dielo spis č. 278/2023

14 940,00 EUR

RoboKo, s.r.o.

Obec Slavec

11.05.2023

Zmluva č. S 12/2023 o nájme hrobového miesta

S 12/2023

20,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

11.05.2023

Zmluva č. S 11/2023 o nájme hrobového miesta

S 11/2023

10,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

11.05.2023

Zmluva č. S 10/2023 o nájme hrobového miesta

S 10/2023

10,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

26.04.2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-804495360939

151,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

26.04.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20198639

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority

Obec Slavec

16.04.2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061628

130,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

11.04.2023

Dohoda č. 23/43/054/445 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ,, Podpora udržania pracovný

23/43/054/445

1 334,58 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

05.04.2023

Dodatok č. N20200110006D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa: 10.1.2020

N20200110006D05

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: