Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.09.2012

7209245531

Slov. Telekom VIII/2012 mobil. sieť - poplatky

13,99 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

03.09.2012

9700030359

ŽSR internet IX/2012

29,20 €

Železnice Slov.republiky

Obec Slavec

31.08.2012

10366/12

Odvoz, uloženie komun. odpadov VIII/12 - kontajner

239,20 €

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

03.09.2012

9742011138

T-com telef. popl. IX/2012 OcÚ, MŠ

45,74 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

03.09.2012

742011113

T-com telef. popl. IX/2012 ISDN, mail

6,60 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

31.08.2012

9196/11

Zmesový komunálny odpad

715,97 €

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

31.08.2012

2012/044

Dezinsekcia verejn. priestranstva

100,00 €

DESKOS plus - Ing. Oskar Lörinc

Obec Slavec

01.09.2012

7164235226

Dodávka zemného plynu OcÚ, MŠ

91,00 €

SPP Poprad

Obec Slavec

04.09.2012

3029026390

Stravné lístky 100 ks/2,85 €

298,86 €

DOXX - Stravné lístky

Obec Slavec

31.08.2012

9799/12

Zber, odvoz, ulož. kom. odp. VIII/2012

640,38 €

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

24.08.2012

9328/12

Odkúpenie kontajnerov a kuka nádob

756,00 €

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

15.08.2012

84010785

Poradca 2013 - vyúčtov. zálohov. faktúry

28,40 €

PORADCA s.r.o.

Obec Slavec

17.08.2012

20120425

Kontrola elektr. zabezpeč. signalizácii

111,13 €

FITTICH RATES s.r.o.

Obec Slavec

08.08.2012

1061201952

Zber, odvoz separ. odpadu VII/2012

135,43 €

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Slavec

08.08.2012

7208201757

Slov. Telekom VII/2012 mobil. sieť poplat.

0,10 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

06.08.2012

9700029951

ŽSR internet VIII/2012

29,20 €

Železnice Slov.republiky

Obec Slavec

03.08.2012

5741021130

T-com telef. popl. VIII/2012 OcÚ, MŠ

46,06 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

03.08.2012

3741021101

T-com telef. popl. VIII/2012 ISDN, mail

6,60 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

01.08.2012

7232573678

Dodávka zem. plynu OcÚ, MŠ

49,00 €

SPP Poprad

Obec Slavec

24.07.2012

7457931727

Dodávka elektr. energie Slavec

551,00 €

Východoslov. energetika a.s. Košice

Obec Slavec

24.07.2012

7457931726

Dodávka elektr. energie Vidová

99,00 €

Východoslov. energetika a.s. Košice

Obec Slavec

24.07.2012

7457931728

Dodávka elektr. energie MŠ

25,00 €

Východoslov. energetika a.s. Košice

Obec Slavec

09.07.2012

9700029493

ŽSR internet VII/2012

29,20 €

Železnice Slov.republiky

Obec Slavec

04.07.2012

4740024861

T-com telef. popl. VII/2012 OcÚ, MŠ

62,93 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

04.07.2012

2740024832

T-com telef. popl. VII/2012 ISDN, mail

6,60 €

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: