Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

Objednavka č. 01/2015

Spracovanie znaleckého posudku

0,00 EUR

Ing. Štefan Bašták

Obec Slavec

Objednavka č. 01/2012

Vydanie údajov z katastra

0,00 EUR

Správa katastra

Obec Slavec

18.01.2018

65529/2

Aktualizácia a obnovenie digitálnych údajov SGI-VKM,SGI-VMUO,SPI pre k. ú. Slavec a k.ú. Vidová

0,00 EUR

Geosence SK s. r. o.

Obec Slavec

07.03.2017

220/2017

Objednávka- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie : ,,Zníženie energetickej n

4 350,00 EUR

STUDIO s. r. o.

Obec Slavec

07.01.2019

46Zh/01/2019

Odvoz veľkokapacitného kontajnera z obce Slavec

634,51 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

21.01.2019

46Zh/02/2019 - 68142/2

Digitálne údaje pre k.ú Slavec, Vidová SGI-VKM, SGI-VMUO, SPI

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obecny urad SLAVEC

24.05.2019

46Zh/Obj.14/2019

Objednanie služby stavebného dozora na stavbu: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úr

1 080,00 EUR

ER - STAVING, s. r. o.

Obec Slavec

19.06.2019

46Zh/Obj.15/2019

Objednávka tovaru: Pl. nádoba 240-005-2 1x Pl. nádoba 240-005-4 1x samolepka 6534-1 1x samolepk

70,56 EUR

MEVA-SK s. r. o.

Obec Slavec

10.12.2020

43Zh/17/2020

navýšenie pravidelného vývozu TKO a to na deň 11.12.2020 zo: Slavec miestna časť Gombasek v počte 1x

0,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

28.05.2018

68142/2

Notifikácia KN - digitálne údaje SGI-VKM, k.ú. Slavec a Vidová

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obecny urad SLAVEC

10.10.2018

70011/2

Digitálne údaje k.ú. Slavec, Vidová 2x SGI- VKM, 2x SGI-VMUO, 2x SPI

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

30.01.2019

46Zh/03/2019

Objednávanie 1 ks kontajnera 1100 l, TYP 1132

306,00 EUR

MEVA-SK s. r. o.

Obec Slavec

30.01.2019

46Zh/04/2019

Objednávka na odhŕňanie snehu v mesiaci január - február 2019 v k.ú.Slavec, časť Vidová a v miestnej

146,00 EUR

Marián Hamelli

Obec Slavec

05.03.2019

46Zh/05/2019-7779939911

Stravné lístky pre zamestnancov

745,68 EUR

DOXX - Stravné lístky

Obec Slavec

13.03.2019

46Zh/06/2019

Objednávka stravy ( obedy+večere) pre zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií pre voľby

144,00 EUR

Psychiatrická liečebňa Plešivec

Obecny urad SLAVEC

13.03.2019

46Zh/07/2019

Záväzná objednávka produktu,,VÝHODA"k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307610C na zľavu v

0,00 EUR

VSE, a.s

Obec Slavec

25.03.2019

46Zh/08/2019

Objednávka stravy( obedy + večere) pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií pre voľb

144,00 EUR

Psychiatrická liečebňa Plešivec

Obec Slavec

16.04.2019

46Zh/09/2019

35 ks kníh - Kniha s partnermi v rámci prezentácie ,,Rožňava a okolie z neba"s prezentáciou o obci S

525,00 EUR

CBS spol, s.r.o.

Obec Slavec

30.04.2019

46Zh/10/2019

Objednávka stravy pre návštevu z družobného mesta Dunavarsány, obed pre 14 osôb dňa 4.5.2019

91,00 EUR

Penzión pri kaštieli Betliar

Obec Slavec

30.04.2019

46Zh/Obj.11/2019

Objednávka stravy ( obedy, večere ) pre delegáciu z družobného mesta Dunavarsány + Obecné zastupiteľ

175,00 EUR

Psychiatrická liečebňa Plešivec

Obec Slavec

21.05.2019

46Zh/Obj.12/2019

Objednávka stravy / obedy a večere/ pre okrskové volebné komisie č. 01,02 ( 20 osôb/8,- € ) pre voľb

320,00 EUR

Psychiatrická liečebňa Plešivec

Obec Slavec

18.06.2019

46Zh/Obj.13/2019 - 74932/2

Digitálne údaje SPI, SGI-VKM, SGI-VMUO na daňové účely pre výkon štátnej správy

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

28.10.2019

46Zh-18/Obj.č.16/2019-76890/2

Digitálne údaje SGI-VKM , SGI-VMUO a údaje SPI

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

09.01.2020

43Zh/01/2020

Objednávka na vytýčenie telekomunikačného vedenia

36,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

20.01.2020

43Zh/02/2020

Formuláre a matričné doklady ( schválené odborom registrov, matrík a hlásenia pobytu sekcie verejnej

14,30 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: