Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.01.2020

43Zh/03/2020

Digitálne údaje SGI -VKM, Údaje SGI-VMUO a údaje SPI pre k.ú Slavec, Vidová

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

02.03.2020

43Zh/04/2020

Objednávanie kuka nádob, kontajnerov na smeti nasledovne : 5 ks stojany na vrecia typ 1020 1 ks s

1 299,24 EUR

MEVA-SK s. r. o.

Obec Slavec

05.03.2020

43Zh/05/2020

Objednávanie geometrického plánu na parcelu č. 76/101 reg. ,,E"- KN k.ú. Slavec

277,00 EUR

Takáč Tibor Ing. - GEOPLAN

Obec Slavec

28.04.2020

43Zh/06/2020

Digitálne údaje SGI-VKM,SGI-VMUO,SPI pre k.ú. Slavec a Vidová

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

15.05.2020

43Zh/07/2020

Zameranie telefonického kábla na základe projektovej dokumentácie : Rozšírenie verejného osvetlenia

15,00 EUR

Michlovský spol. s r.o.

Obec Slavec

15.05.2020

43Zh/08/2020

Vyjadrenie a vytýčenie trasy plynovodu v obci Slavec na základe projektovej dokumentácie: ,, Rozšíre

120,00 EUR

SPP Poprad

Obec Slavec

19.05.2020

43Zh/09/2020

Pneumatika na fúriky a vozíky 4.10/3.50-4 2PR s dušou 04445

0,00 EUR

Pro -Tech Schop , s.r.o.

Obec Slavec

07.08.2020

43Zh/11/2020

mimoriadny vývoz komunálneho odpadu zo Slavec miestna časť Gombasek v množstve 5x1100l kuka nádob

318,40 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

13.08.2020

43Zh/10/2020

vytýčenie káblov k stavbe: Rozšírenie verejného osvetlenia chodníka k spodnej autobusovej zastávke v

119,17 EUR

Východoslovenská distribučná , a.s.

Obec Slavec

18.08.2020

43Zh/12/2020

navýšenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu a to dňa 21.8.2020 v Slavec miestna časť Gombasek v

956,90 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

10.09.2020

43Zh/13/2020

Medaily: 3ks zlaté, 3ks strieborné a 3 ks bronzové na stolno-tenisový turnaj v obci Slavec

22,90 EUR

DISCOVERY DUO Jozefína Grežďová

Obec Slavec

12.10.2020

43Zh/14/2020

navýšenie vývozu komunálneho odpadu z miestnej časti obce Gombasek a to na plánovaný vývoz na 16.1.2

65,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

16.10.2020

43ZH/16/2020

objednávka zriadenia železo-betónového mosta vo Vidovej a to so zábradlím a so zvodidlami

3 480,00 EUR

EURO-AGROTEAM Rožňava, s.r.o.

Obec Slavec

21.10.2020

43Zh/15/2020 - 84386/2

objednávka digitálnych údajov a to údaje SGI-VKM , SGI-VMUO, údaje SPI pre katastrálne územie Slavec

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

20.01.2021

37Zh-01/2021

Objednávka ochranných pomôcok pre MO tím na I. kolo Ag. testovania

192,00 EUR

CONDE s.r.o.

Obec Slavec

09.02.2021

37Zh-02/2021

objednávka - jednoplastové čierne vrecia na zber komunálneho odpadu s podtlačou ,, www.fura.sk" s po

33,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

15.02.2021

37Zh-03/2021

Ochranný stĺp -ohybný 2 ks

1 959,82 CZK

VAKO mobiliář s.r.o.

Obec Slavec

18.02.2021

37Zh-04/2021

Digitálne údaje SGI-VKM 2X, SGI-VMUO 2X, SPI 2X

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

19.03.2021

37Zh-05/2021

výrub smrekov v počte 3 kusov na cintoríne v Slavci

490,00 EUR

Zubko Mikuláš - TESKI

Obec Slavec

08.04.2021

37Zh-06/2021

zber a preprava nebezpečného odpadu a zabezpečenie povinností súvisiacich s činnosťou

0,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Slavec

12.04.2021

37Zh-07/2021 ( 88511/2 )

Digitálne údaje SGI-VKM, SGI-VMUO, SPI v k. ú. Slavec a v k. ú. Vidová

Neuvedené

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

06.05.2021

37Zh-08/2021

objednávka kosenia miestneho cintorína a na verejných priestranstvách v obci Slavec

1 103,28 EUR

Szabó Štefan záhradník

Obec Slavec

18.06.2021

37Zh-09/2021

odvoz veľkokapacitného kontajnera od rod. domu s.č. 137

251,40 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

13.07.2021

37Zh-10/2021

objedanie dodania traktorového nosiča kontajnerov typ: FORTÝR 5

18 996,00 EUR osemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Slavec

29.07.2021

37Zh-11/2021 ( 90036/2)

Digitálne údaje SGI-VKM,SGI-VMUO,SPI pre k. ú. Slavec a k. ú. Vidová

Neuvedené

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: