Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 1
 • Názov
  Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  1. zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom dodatku. 2. V čl. II. Zmluvy sa znenie odseku 7 nahrádza novým znením : ,, Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia požičiavateľa o skončení Zmluvy podľa tohto ustanovenia Zmluvy. Do 30 prac. dní po skončení doby výpožičky je Obec povinná vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.3.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  16.3.2021
 • Dátum zverejnenia
  16.3.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Slovenská republika- Štatistický úrad SR
 • IČO
  00166197
 • DIČ
 • Adresa
  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka