Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 1
 • Názov
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  predávajúci predáva a kupujúca kupuje nehnuteľnosti, ktoré sú u Správy katastra v Rožňave, kat. územia obce Slavec vedené na LV č. 489 ako pozemky: parc. č. 32/1 KN-C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230m2, parc. č.32/2 KN-C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122m2, parc. č.32/3 KN-C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 499m2, parc. č. 33/1 KN-C záhrada o výmere 502m2, parc. č. 35/2 KN-C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10m2, parc. č. 322/2 KN-C zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27m2, a stavby: rodinný dom so súp. č. 121 na parc. č. KN-C 32/1, hospodárska budova so súp. č. 121 na parc. č. KN-C 32/2, hospodárska budova so súp. č. 121 na parc. č. KN-C 35/2, hospodárska budova so súp. č. 121 na parc. č. KN-C 322/2 a ako vyplýva z LV pod časťou B1 patrí predávajúcemu v podiele 1/1. Celkom sa prevádza 1390m2.
 • Cena
  23 000,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  13.11.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  12.11.2021
 • Dátum zverejnenia
  12.11.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Štefan Lörincz
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka