Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe
 • Názov
  Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Zmluvné strany sa dohodli , že v čl. 1 zmluvy uzatvorenej dňa 10.6.2016 vypúšťa znenie bodu 1.1., 1.4. a nahrádza novým. V čl. 1 v bode 1.7. namiesto zákona 25/2006 vkladá 343/2015; v čl. 4 vypúšťa znenie 4.1., v čl.6 vypúšťa znenie 6.5.a nahrádza novým znením. V čl. 8 dopĺňa bod 8.2., v čl. 9 vypúšťa znenie 9.4.1 zmluvy a nahrádza novým znením, v čl. 9 sa dopĺňa bod 9.6., v čl. 12 sa dopĺňa bod 12.6., 12.7.
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  23.2.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  7.12.2022
 • Dátum zverejnenia
  22.2.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  NATUR-PACK, a.s.
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka