Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: N20200110006D02
 • Názov
  Dodatok č. N20200110006D02
 • Číslo dodatku k zmluve
  N20200110006D02
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Článok 4 Zmluvy sa mení tak, že bod 4.3 sa mení nasledovne: Maximálna výška CCP za výkon zamestnancov Poskytovateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas pre pracovné pozície odborný garant KC/NDC/NSSDR, odborný pracovník KC/NDC/NSSDR, pracovník KC/NDC/NSSDR a komunitný pracovník KC je pre Poskytovateľa stanovená nasledovne: Tab.č. 1 Odborný garant KC v roku 2022 CCP /kalendárny mesiac 1.478,18 € tab.č. 2 Odborný pracovník KC v roku 2022 CCP/kalendárny mesiac 1.285,36 € Tab.č. 3: Pracovník KC v roku 2022 CCP/kalendárny mesiac 992,60 € tab.č. 4: Komunitný pracovník KC v roku 2022 CCP/kalendárny mesiac 1.308,14 €
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  29.1.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  24.1.2022
 • Dátum zverejnenia
  24.1.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Implementačná agentúra MPSVR SR
 • IČO
  30854687
 • DIČ
 • Adresa
  Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka