Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o nájme pozemkov spis č.332/2020

Zmluva: Zmluva o nájme pozemkov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka z dôvodu uloženia jedného osvetľovacieho telesa verejného osvetlenia obce Slavec

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o nájme pozemkov spis č.332/2020
 • Predmet zmluvy
  Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenecháva bezodplatne nájomcovi predmet nájmu a to pozemok reg. ,,E"-KN , LV 444 parc. č. 23, ostatné plochy o výmere 2791 m2 za účelom inštalácie jedného osvetľovacieho telesa verejného osvetlenia obce Slavec a to podľa PD:,, Rozšírenie-verejné osvetlenie chodníka k hornej autobusovej zastávke v obci Slavec
 • Cena
  0,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  19.8.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  18.8.2020
 • Dátum zverejnenia
  18.8.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Slavec
 • IČO
  00328821
 • DIČ
 • Adresa
  Slavec 109, 049 11 Plešivec
 • Telefón
  058 792 13 32
 • E-mail
  obec.slavec@stonline.sk
 • Web
  www.slavec.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka