Navigácia

Obsah

 

 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.03.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-04/2023

27,00 EUR

Karol Lázók

Obec Slavec

11.03.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-03/2023

17,00 EUR

Katarína Szabóová

Obec Slavec

08.02.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-01/2023

27,00 EUR

Aneta Tataiová

Obec Slavec

08.02.2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-02/2023

10,00 EUR

Andrea Györgyová

Obec Slavec

01.02.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 04/2023

10,00 EUR

Mgr. Robert Noge

Obec Slavec

30.01.2023

Dodatok č. N20200110006D04 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS+: 312041Y403 zo dňa 10.01.2020

N20200110006D04

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 02/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 01/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11.01.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 03/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

09.01.2023

dohoda č. 23/43/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p.

23/43/010/27

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

31.12.2022

Dodatok č. 03/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

03/2023

4 800,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

30.12.2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324-03/2022

17,00 EUR

Iveta Ferenczová

Obec Slavec

29.12.2022

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. o z

22/43/012/69

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

24.11.2022

Adományozási szerződés

Adományozási szerződés regisz.sz. 440/2022

0,00 EUR

Szlovákiai Agrárkamara

Obec Slavec

08.11.2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9936107559

61,93 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

17.10.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 07/2022

10,00 EUR

Ladislav Gaži

Obec Slavec

12.10.2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324Zh-02/2022

27,00 EUR

Občianske združenie Rómov SACARLET

Obec Slavec

12.10.2022

Dodatok č. N20200110006D03

N20200110006D03

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

04.10.2022

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

2408678750

30,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Slavec

06.09.2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby

TS 0014

9 873,60 EUR deväťtisícosemstosedemdesiattri eur šesťdesiat centov

CYBERNET s.r.o.

Obec Slavec

30.08.2022

Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2/2022

200,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

05.08.2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324Zh-01/2022

17,00 EUR

Timea Ambrušová

Obec Slavec

11.07.2022

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1,2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

02030/2022-OV-0250182/22-00

598,44 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Slavec

30.06.2022

Zmluva o vykonaní auditu

spis č. 294/2022

972,00 EUR

Gemer Audit spol. s r.o.

Obec Slavec

15.06.2022

Protokol o odovzdaní daru

883

1,00 EUR

ESSITY SLOVAKIA s.r.o.

Komunitné centrum

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: