Navigácia

Obsah

Samospráva

Adresa úradu:

Obec Slavec
Obecný úrad č. 109
049 11 p. Slavec 

Tel.: +421 58 792 13 32
Starosta: +421 903 762643

E- mail: obec@slavec.sk 

Starosta obce: Gejza AMBRÚŠ

Zástupca starostu: Anita BRAVISOVÁ  

Hlavný kontrolór obce: Katarína HUBAYOVÁ

Ekonómka obecného úradu: Agnesa GENČIOVÁ

Samostatný odborný referent:  Timea AMBRUŠOVÁ

Koordinátor aktivačnej činnosti: -

Kontakt na osobu zodpovednú na ochranu osobných údajov:  0915521938

 

Finančná komisia

predseda: Ing. Ladislav Csefo

členovia: Ing. Štefan Vidinsky , Peter Fábián  


Komisia na ochranu verejného poriadku

predseda: Ing. Štefan Vidinsky 

člen: Eva Lőrinczová

člen: Attila Szekeres 
 

Komisia kultúry, športu a mládeže

predseda: Anita Bravisová  

členovia:
Ing. Ladislav Csefo, Attila Szekeres, Ing. Štefan Vidinsky , Eva Lőrinczová, Anita Györgyová, Lucia Čmielová, Timea Gyömbörová, Monika Zsóriová, Róbert Zsóri, Alica Chomiaková  

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

predseda: Eva Lőrinczová

členovia: Attila Szekeres,  Ing. Štefan Vidinsky