Navigácia

Obsah

Obecné  zastupiteľstvo Obce Slavec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.            

    s c h v á lilo uznesením č. 63/2020 zo dňa 27.3.2020 bez  p r i p o m i e n o k  rozpočet obce Slavec na rok 2020 vo výške      - v príjmovej časti:     203.925,00 €

    - vo výdavkovej časti 203.925,00 €

    - rozpočet obce, ktorý je vyrovnaný

Rozpočet k nahliadnutiu tu:  Rozpočet obce na rok 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné  zastupiteľstvo Obce Slavec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

s c h v á l i l o  bez p r i p o m i e n o k uznesením č. 103/2020 zo dňa 16.12.2020 rozpočet obce Slavec na rok 2021 vo výške  - v príjmovej časti:        204.805,00 €

            - vo výdavkovej časti:   204.805,00 €

            -  rozpočet obce, ktorý je vyrovnaný.

 Rozpočet k nahliadnutiu tu: Rozpočet obce Slavec na roky 2021 , návrh na r. 2022,2023 (93.5 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  Obecné  zastupiteľstvo Obce Slavec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v á l i l o  bez p r i p o m i e n o k uznesením č. 06/2022 zo dňa 16.03.2022 rozpočet obce Slavec na rok 2022 vo výške  - v príjmovej časti:        245.934,00 €

                                          - vo výdavkovej časti:        245.934,00 €

                                          -  rozpočet obce, ktorý je vyrovnaný.

 Rozpočet k nahliadnutie tu: Rozpočet obce Slavec na rok 2022 , návrh na r. 2023,2024 (96 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Obecné  zastupiteľstvo Obce Slavec podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. s c h v á l i l o  bez p r i p o m i e n o k uznesením č. 07/2023 zo dňa 14.03.2023 rozpočet obce Slavec na rok 2023 vo výške :                           - v príjmovej časti:             231.539,00 €

                                          - vo výdavkovej časti:        231.539,00 €

                                          -  rozpočet obce, ktorý je vyrovnaný.

 Rozpočet k nahliadnutiu tu: Schválený rozpočet na rok 2023 (102 kB), návrh na r. 2024-2025