Navigácia

Obsah


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o strategickom dokumente: „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022- 2030 20.03.2023 05.04.2023
Svetový deň vody 22.3.2023 20.03.2023 05.04.2023
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenia stromov 20.03.2023 20.03.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 ( s výhľadom do roku 20230) 17.03.2023 02.04.2023
Výkon trhacích prác malého rozsahu 14.03.2023 30.03.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.04.2023- celá obec Vidová 14.03.2023 06.04.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.04.2023 Vidová 14.03.2023 06.04.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny od 28.3.-4.4.2023 v celej obci Vidová 07.03.2023 05.04.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.3.2023 - Gombasek 07.03.2023 30.03.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny od 28.3.-4.4.2023 Vidová 07.03.2023 05.04.2023
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce Slavec za rok 2022 28.02.2023 01.03.2024
Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2023 20.12.2022 31.01.2024
Harmonogram zberu komunálneho odpadu v r. 2023 20.12.2022 31.01.2024
Cestovné poriadky prímestských liniek prechádzajúcich obcou Slavec, Vidová platné od 11.12.2022 06.12.2022 31.12.2023
Záverečný účet obce Slavec a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 29.06.2022 30.06.2023
Upozornenie pre občanov týkajúce sa porušovania zákona o odpadoch 17.05.2022 19.06.2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okr. Rožňava od 23.03.2022 28.03.2022 28.04.2023
Okliesnenie a odstránenie stromov 14.03.2022 31.03.2023
Dočasné útočisko pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko 08.03.2022 31.03.2023
Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 16.02.2022 31.03.2023
Zoznam daňových dlžníkov - fyzických osôb 31.01.2022 31.03.2023
Oznámenie pre vlastníkov psov - povinnosť označiť zviera čipom 25.05.2021 30.06.2026
Zmena súkromného veterinárneho lekára - oznámenie 10.01.2020 31.12.2030
Projekt : Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Slavec 04.12.2018 31.12.2023
Používanie jazykov národnostných menšín - Kisebbségi nyelv használata 07.06.2017
Informácia - zvýšenie biologickej ochrany chovov hydiny na zabránenie zavlečenia aviárnej influenzy 19.01.2017
Viacročný rozpočet obce 2015-2016 zmeny 01.01.2015
Cenník služieb za jednotlivé cintorínske úkony 01.01.2009
Poplatky za propagačné oznamy 01.01.2009
Všeobecné poplatky na obecnom úrade 01.01.2009
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií 01.01.2009