Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: CA 3/A-10

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 128-11/2022

Dočasné útočisko pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Vláda SR uznesením č. 142 písm. B .1 z 26.2.2022 vyhlásilo podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 26.2.2022 od 12:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie SR a to v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojených konfliktov na území Ukrajiny.   

Z uvedeného sa vytvorilo dočasné útočisko pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko. 

Informačný leták v slovenskom a ukrajonskom jazyku k nahliadnutiu tu: 

Leták- dočasné útočisko v SJ (1.01 MB)

Leták - dočasné útočisko UA (1.05 MB)

v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine Vám dávame do pozornosti, že Košický samosprávny kraj ako subjekt krízového riadenia zriadil webovú stránku https://ukrajinaksk.sk/ , kde nájdete všetky potrebné informácie ohľadom pomoci občanom z Ukrajiny.

Dočasné útočisko

Dočasné útočisko

Vyvesené: 8. 3. 2022

Dátum zvesenia: 31. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť