Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EI1/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ 366-01/2021

Harmonogram zberu separovaného odpadu v r. 2022

Harmonogram zberu triedeného odpadu v roku 2022

 Dôsledným a zodpovedným triedením odpadu šetríme prírodné zdroje a znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládke.

Obec Slavec tak ako do teraz sa podiela na triedení a separácii odpadu a tak i v roku 2022.  Separujeme naďalej PVC, VKM, kovové obaly, sklo, elektro odpad, papier, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, bioodpad  a podobne. Zvlášť tuhý komunálny odpad. Vývoz separovaného odpadu z obce Slavec  uskutoční firma: Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota a to pravidelne 1x každý mesiac PVC tak i 1x do mesiaca vývoz skla. 2x v roku 2022 je naplánovaný zber elektroodpadu a to na deň: 27.4.2022 a 13.10.2022.  

Presný harmonogram zberu triedeného odpadu z obce Slavec v roku 2022 k nahliadnutiu  tu:   

Harmonogram zberu separ. odpadu v r. 2022 (645.36 kB)Separujme odpad

Vyvesené: 10. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť