Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: CI/A-5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 272/2021

Mimoriadne núdzové opatrenie- africký mor ošípaných

Mimoriadne núdzové opatrenie- africký mor ošípaných

RVPS Rožňava na základe zhoršujúcej sa nákazovej situácii s africkým morom ošípaných na území SR, žiada  informuje obyvateľstvo o „Mimoriadnych núdzových opatreniach“, ktoré boli vydané ústredným riaditeľom ŠVPS SR ( č. z. 7905/2021-100 zo dňa 03.08.2021 ) zameraných na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov.

Mimoriadne núdzové opatrenie- africký mor ošípaných (2.47 MB)

Vyvesené: 4. 8. 2021

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť