Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EB42/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 193-02/2021

Upozornenie - výrub a okliesnenie stromov

U P O Z O R N E N I E

Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci 

Okliesnenia a odstránenia stromov 

v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie.

upozornenie (11.23 kB)

výzva (3.45 MB)

oznámenie o plánovanom výrube - NN vedenie (4.92 MB)

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Vyvesené: 8. 6. 2021

Dátum zvesenia: 1. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť