Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: CI/A-5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 173-01/2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v okr. Rožňava od 23.03.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

v územnom obvode okresu Rožňava od 23.03.2022 až do odvolania.  

Vyhlásenie ČZNVP 032022 (58.35 kB)

Vyvesené: 28. 3. 2022

Dátum zvesenia: 28. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť