Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AL1/3

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 187/2023

Výkon trhacích prác malého rozsahu

Oznam 

Výkon trhacích prác malého rozsahu 

V zmysle zákona  č. 58/2014 Z.z. o výbušninách , výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 Carmeuse Slovakia ,s r.o. Košice nahlasuje: 

vykonanie trhacích prác malého rozsahu

na VII.C etáži v lome Gombasek dňa 15.3.2023 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. 
 

Vyvesené: 14. 3. 2023

Dátum zvesenia: 30. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť