Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: EI1/5

Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ Sl. 378-01/2021

Zber komunálneho odpadu z domácností v r. 2022

Zber komunálneho odpadu

t. j vývoz kuka nádob z domácností nám uskutoční v roku 2022 firma Fúra s.r.o. Jantárová 1 Košice každý druhý týždeň v  piatok t. j. v pravidelných dvojtýždňových intervaloch .

Prvý vývoz z v roku 2022 sa uskutoční dňa : 7.1.2022.

Ďalšie sú naplánované na: 21.1., 4.2., 18.2.., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6..,24.6., 8.7.,22.7.,5.8.,19.8.,2.9.,16.9.,30.9.,14.10.,28.10.,11.11.,25.11.,09.12.,23.12.2022  

podľa harmonogramu vi´ď . tu: Zber komunálneho odpadu v r. 2022 (60.51 kB)TKO

Vyvesené: 30. 11. 2021

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť