Navigácia

Obsah

Späť

Zmena súkromného veterinárneho lekára - oznámenie

,,Zmena súkromného veterinárneho lekára na výkon Veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky“

O Z N Á M E N I E

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava Vám týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01.01.2020 bol výkonom veterinárnych činností , ktoré sú predmetom výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti v našej Obci

 poverený :

súkromný veterinárny lekár

MVDr. Adam Krajči, tel. číslo: 0917258629

Odborná veterinárna činnosť povereného veterinárneho lekára bude zameraná na prevenciu , monitoring a kontrolu veterinárnych požiadaviek v súlade s plánom veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky.

 

 

 

 

Vyvesené: 10. 1. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2030

Zodpovedá: Správce Webu

Späť