Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Elsősegély Telefonszolgálat

Lelki elsősegély szolgáltatás

a Szövetség a Közös Célokért társulás Szlovákiában elsőként indított magyar nyelvű lelki elsősegély szolgáltatást. Bővebb infó: celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Actores -  mestské divadlo Rožňava - marec 2019

Actores mestské divadlo Rožňava- Program v marci 2019

Ponuka programu Actores mestského divadla Rožňava na marec 2019 celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Ponukový list - Kurz opatrovania

Ponukový list- kurz opatrovania

Slovenský červený kríž územný spolok Rožňava otvára opäť kurz opatrovania dňa 08.04.2019. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Farsangi magyar bál - Rozsnyó

Meghívó a farsangi magyar bálra mely 2019. feruár 9 -én lesz Rozsnyón. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Ponuka práce- profesionálny náhradný rodič

V zmysle novely zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhláčky MPSVaR č. 103/2018 Z.z.,Centrum pre deti a rodiny Tornaľa informuje širokú verejnosť o pracovnej pozícii: Profesionálny náhradný rodič. ( viac info nižšie.) celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Zber komunálneho odpadu na rok 2019

Plán zberu komunálneho odpadu na rok 2019

Fúra s.r.o., Jantárová 1 , Košice zverejňuje plán komunálneho odpadu z domácností na rok 2019. Vývoz sa uskutočňuje pravideľne v mesiaci v dvojtýždňových intervaloch počas celého roka 2019. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán zberu separovaného odpadu v obci Slavec

Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota zverejňuje plán zberu separovaného odpadu v obci Slavec na rok 2019. Zbierajú PVC,sklo v mesačných intervaloch. Nebezpečný odpad, papier , lepenku, elektroniku 2x do roka podľa potreby. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Cestovný poriadok na rok 2019 okr. Rožňava

Eurobus, a.s.Košice, DZ Rožňava zverejňuje Cestovný poriadok platný na rok 2019 celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Komplexné pohrebné služby - infor.leták

Komplexné pohrebné služby - informačný leták

Komplexné pohrebné služby - informačný leták celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Kaiser- leták

KAISER - reklamný leták

Kaiser- reklamný leták celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Fotókiálitás

Gordon László ,, A felvidék gyöngyszeme a Gömör -Tornai-karszt" című fotókiálítás

Szilicei község Önkormányzata és Gordon László természetbúvár szeretettel meghiv minden kedves látogatót ,, A felvidék gyöngyszeme a Gömör -Tornai-karszt" című fotókiálításra mely 2018 november 8 - ig látogatható a szilicei kultúrházban. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Informačný leták MŽP SR o domácom kompostovaní

Ministerstvo životného prostredia pripravilo a zverejnilo informačný leták o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia bilogického odpadu zo záhrad .  celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Október 2018 - program v divadle Actores

Actores - mestské divadlo Rožňava

Program Actores - Mestského divadla v Rožňave na október 2018 celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Oznam súkromnej firmy- predaj všetkého pre zabíjačky, ako i do kuchyne

Súkromná firma oznamuje občanom obce, že dňa: 23.10.2018 o 15:30 hod. bude ponúkať na predaj všetko potrebné pre zabíjačky, ako i do kuchyne pred budovou Obecného úradu v Slavci. Viac info nižšie: celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Súťaž pre žiakov ZŠ

Súťaž pre žiakov ZŠ

Spoločnosť Fúra s.r.o. organizuje súťaž pre žiakov ZŠ v kreslení.
Téma : Odpad v našej obci očami detí
Termín odovzdávania prác: 15.11.2018
Výhra:
1.cena bicykel
2.cena tablet
3.cena mobilný telefón
4.cena USB kľúč .
Viac info nižšie
celý text

ostatné | 5. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Zlatobyľ

Invázne druhy rastlín- ŠOP SR, Správa NP Slovenská Kras

Dovoľujeme si Vás touto formou osloviť v súvislosti s problematikou inváznych rastlín. V tom to období vidíme všetci v našom okolí rozsiahle žlto zakvitnuté plochy zlatobyľu kanadskej, ktorá predstavuje jeden z najrozšírenejších inváznych druhov na Slovensku. V prílohe tohto mailu je krátke vysvetlenie o inváznych rastlinách a ich nebezpečenstve.
Aj úpravou zanedbaných plôch v našom okolí je možné tieto rastliny eliminovať. Každá likvidácia týchto druhov pomôže hlavne v tomto období k obmedzeniu ich šírenia. celý text

ostatné | 9. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Kurz opatrovania

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava otvára opäť : Kurz opatrovania 09.07.2018 celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň rómskych tradicíí

Deň rómskych tradícií

Komunitné centrum Slavec v spolupráci so samosprávou obce Slavec organizujú dňa 27.apríla 2018 pred budovou komunitného centra o 15.00 hod. ,,Deň rómskych tradícií. Každého záujemcu srdečne očakávajú. celý text

ostatné | 25. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Akútny nedostatok krvi - výzva darovanie krvi

Akútny nedostatok krvných skupín - výzva darovanie krvi

Slovenský Červený kríž ÚzS Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou 0+, 0 -,A+, A-, B+, B- aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Očkovanie psov a mačiek 21.04.2018

Očkovanie psov a mačiek proti besnote 21.4.2018

Obvodný veterinár oznamuje občanom obce Slavec a časti obce Vidová, že dňa 21.4.2018 v Slavci od 13.00.hod. do 15.00hod. a vo Vidovej od 16.00 hod. vykoná očkovanie psov a mačiek proti besnote. celý text

ostatné | 18. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
XIII. Envirodeň 20.04.2018

XIII.Envirodeň

XIII. Envirodeň v Hrhove - čistenie okolia Hrhovského amfiteátra 20.04.2018. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na turistiku na Kvetnú nedelu

Turistika na ,, Kvetnú nedelu" - pozvánka

Z.O Csemadok v Slavci dňa 25.3.2018 t. j. v sobotu na ,,Kvetnú nedeľu " organizujú a zároveň každého srdečne vítajú na jarnú turistiku. Smer : Jaskyňa Gombasek. Zraz ráno o 9.00 hod. pred budovou obecného úradu. O pitný režim je postarané organizátormi- vedením Z.O Csemadok celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Najsympatickejšia dedinka v okrese Rožňava

Hlasovanie za najsympatickejšiu dedinku v okrese Rožňava. V hre je i obec Slavec. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

SČK- Kurz opatrovania detí od 1.3.2018

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava získal akreditáciu na Kurz opatrovania detí v rozsahu 226 hod. v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán odvozu komunálneho odpadu z obce Slavec na rok 2018

Odvoz komunálneho odpadu z obce Slavec a z časti obce Vidová na rok 2018 celý text

ostatné | 1. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Palivá a stavebniny a. s.

Ponuka pevných uhoľných palív celý text

náš tip | 11. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
Nové voľné pracovné pozície, JOFEX, s. r. o. 1

Nové voľné pracovné pozície, JOFEX, s. r. o.

Nové voľné pracovné pozície pre mužov aj ženy. celý text

ostatné | 27. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
ďalší posledná