Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 10. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-07/2023

10,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

31. 10. 2023

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

24ZVS0000839128E

213,50 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

30. 10. 2023

Nájomná zmluva - prenájom pozemku

NZ 02/2023 sp. č. 360-03/2023

48,00 EUR

Dezider Várady

Obec Slavec

26. 10. 2023

Nájomná zmluva - prenájom pozemku

NZ 01/2023 spi č. 325-03/2023

72,00 EUR

Martina Gažiová

Obec Slavec

26. 10. 2023

Zmluva o spolupráci k národnému projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita KC/NDC/NSSDR

N20231025043

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

13. 10. 2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190064616

100,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

5. 10. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-807023962738

73,00 EUR

Obec Slavec

Slovak Telecom a.s.

21. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 - Podpora ud

23/43/054/1608

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

4. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

1248/VSD/2023

460,80 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

25. 8. 2023

Dohoda o určení spoločného školského obvodu

383-01/2023

0,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Slavec

24. 8. 2023

Kúpna zmluva

384-01/2023

1 200,00 EUR

Vlastimil Kuchta

Obec Slavec

11. 8. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-06/2023

27,00 EUR

Anna Tataiová

Obec Slavec

7. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 15/2023

10,00 EUR

Jozef Rusó

Obec Slavec

7. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 14/2023

10,00 EUR

Zoltán Brindza

Obec Slavec

7. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta S 13/2023

S 13/2023

10,00 EUR

Zoltán Brindza

Obec Slavec

27. 6. 2023

Dodatok č. 04 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4

Neuvedené

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

26. 6. 2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 04/2023

20,00 EUR

Ambrúš Gejza

Obec Slavec

26. 6. 2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 05/2023

100,00 EUR

Rusňák Dezider

Obec Slavec

22. 6. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-05/2023

27,00 EUR

Lenka Márkusová

Obec Slavec

19. 6. 2023

Dodatok č. N20200110006D06 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa: 10.1.2020

N20200110006D06

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

31. 5. 2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 01/2023

200,00 EUR

Občianske združenie Sine Metu

Obec Slavec

31. 5. 2023

Zmluva o prenájme pracovného stroja

ZoPPS 02/2023

100,00 EUR

Zsolt Rákossy

Obec Slavec

30. 5. 2023

Dodatok č. 01 k dohode č. 23/43/054/306

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

30. 5. 2023

Dodatok č. 01 k dohode č. 23/43/054/445

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

29. 5. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov

Dodatok č. 5

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 283

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.