Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Voľby do orgánov samosprávy obcí na obd. 2018-2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI, a určil termín ich konania na sobotu 10.11.2018.

Rozhodnutie predsedu NR SR

Obec Slavec podľa § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2017 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu: 10.7.2018

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne:

Informácie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v SJ

Informávie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v MJ - Tájékoztatás a választók számára

OZ obce Slavec podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u r č i l o  uznesením č. 25/2018 písm. a ) a b) počet poslancov 5 a jeden volebný obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Oznámenie o určení počtu poslancov a voleb. obvodov

OZ v Slavci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 14.6.2018 u r č i l o  výkon funkcie starostu obce Slavec pre nové volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu jedna, v plnom rozsahu.

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu na r. 2018-2022

Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Slavec

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskových komisii

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Obec SLAVEC uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slavec

b) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

V súlade s Nariadením EÚ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i e  o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebnú komisiu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebné komisie.

Miestna volebná komisia v Slavci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. 11 2018 nasledovne:

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a starostu obce Slavec

Samospráva

Sviatok

Dnes je 8.12.2023

Meniny má Marina

Zajtra má meniny Izabela, Dalila, Leokádia

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.