Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Voľby do orgánov samosprávy obcí na obd. 2018-2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCI, a určil termín ich konania na sobotu 10.11.2018.

Rozhodnutie predsedu NR SR

Obec Slavec podľa § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2017 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Oznámenie počtu obyvateľov ku dňu: 10.7.2018

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne:

Informácie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v SJ

Informávie pre voliča o volebných právach a právach byť volený v MJ - Tájékoztatás a választók számára

OZ obce Slavec podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u r č i l o  uznesením č. 25/2018 písm. a ) a b) počet poslancov 5 a jeden volebný obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Oznámenie o určení počtu poslancov a voleb. obvodov

OZ v Slavci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 14.6.2018 u r č i l o  výkon funkcie starostu obce Slavec pre nové volebné obdobie r. 2018-2022 v rozsahu jedna, v plnom rozsahu.

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu na r. 2018-2022

Oznámenie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Slavec

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskových komisii

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Obec SLAVEC uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

a) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slavec

b) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

V súlade s Nariadením EÚ a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i e  o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebnú komisiu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov, pre kandidátov a pre volebné komisie.

Miestna volebná komisia v Slavci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 10. 11 2018 nasledovne:

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a starostu obce Slavec

Samospráva

Sviatok

Dnes je 24.6.2024

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.