Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Voľby do orgánov samosprávy obcí na obd. 2022-2026

Voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 1149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektroých zákonov v z.n.p. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásilo z 8.6.2022 rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ (ďalej len,,OSO) , a určil termín ich konania na sobotu 29.10.2022.

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022

Obec Slavec podľa § 171 ods. 9  a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb nasledovne:

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov OSO 2022

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n. p. Obec Slavec zverejňuje i n f o r m á c i u  o podmienkach práva voliť a práva byť volený dvojjazyčne:

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov OSO v SJ

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov OSO v MJ - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiröl

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Slavec menoval dňa: 12.07.2022 zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Slavec. Viac o tom tu: Zverejnenie kontaktu na zapisovateľa MVK - oznámenie (228.51 kB)

OZ obce Slavec podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. u r č i l o  uznesením č. 21/2022 zo dňa 18.7.2022 počet poslancov 5 a uznesením č. 20/2022 jeden volebný obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Oznámenie- určenie počtu poslancov a volebného obvodu na volebné obdobie 2022-2026 (175.85 kB)

OZ v Slavci podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. uznesením č. 24/2018 zo dňa 14.6.2018 u r č i l o  výkon funkcie starostu obce Slavec pre nové volebné obdobie r. 2022-2026 v rozsahu jedna, v plnom rozsahu.

Oznámenie-rozsah výkonu funkcie starostu obce Slavec na nové volebné obdobie 2022-2026. (147.73 kB)

Starosta obce Slavec v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí u r č i l o  2 volebné okrsky - okrsok č. 01 a oksok č. 02 a volebné miestnosti nasledovne: Určenie volebných okrskov a volebných miestností (184.4 kB)

Obec Slavec na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie č. 01 (Slavec), 02 (Vidová), ktorá je obec@slavec.sk

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do MVK, OkVK 1 a 2 (183.17 kB)

Obec SLAVEC uverejňuje podľa § 173 a podľa § 178  ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov nasledovne:

a) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce (137.14 kB)

b) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva (236.79 kB)

Vzhľadom na skutočnosť, že k 30.9.2022 je vyhláškou Uradu verejného zdravotníctva SR z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na uvedené ochorenie , resp. karanténa osôb, vo voľbách , ktoré sa vykonávajú 29.10.2022 ( ďalej len ,,spojené voľby") sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorí majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva a to z dôvodu ochorenia COVID-19 ( osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19 ) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti budú môcť požiadať a to do 28.10.2022 do 12:00 hod. telefonicky na t.č. 058/7921 332 (zapisovateľ MVK) počas úradných hodín Obecného úradu obce Slavec  o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky , ktorú budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie (ďalej len ,,ŠVK").

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Slavec

Miestna volebná komisia v Slavci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce , ktoré sa konali 29. októbra 2022 nasledovne:

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Slavec

Samospráva

Sviatok

Dnes je 24.6.2024

Meniny má Ján, Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean

Zajtra má meniny Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.