Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

VZN

Platné Všeobecne záväzné nariadenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slavec schválené 13.12.2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slavec schválené 13.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 MB
Vložené: 24. 1. 2024

Príloha č. 2 k VZN č 4/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Slavec a časti obce Vidová .

Príloha č. 2 k VZN č. 4-2018 o pohrebníctve s účinnos´tou od 1.1.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,23 kB
Vložené: 24. 1. 2024

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 2 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach a poplatkoch ú.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 816,35 kB
Vložené: 20. 12. 2022

VZN č. 2/2021, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy obce Slavec a časti obce Vidová

VZN č. 2 -2021 ktorým sa určuje školský obvod ZŠ obce Slavec a časti obce Vidová.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Vložené: 30. 12. 2021

VZNč. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slavec

VZN č. 1-2021 o odpadoch.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,53 kB
Vložené: 23. 6. 2021

VZN č. 3/2020 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN č. 3 -2020 názvy ulíc a verejných priestranstiev SCHVáLENé.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 631,4 kB
Vložené: 22. 2. 2021

VZN č. 5/2020 o udržiavaní čistoty v obci

VZN č. 5 -2020 o udržiavaní čistoty obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,99 kB
Vložené: 23. 11. 2020

VZN č. 4/2020 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Slavec

VZN č. 4-2020 o činnostiach , ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitom mieste na určitý čas ....docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,35 kB
Vložené: 23. 11. 2020

VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Slavec

VZN č. 2-2020 o určení pravidiel prevádzkového času.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,87 kB
Vložené: 23. 11. 2020

VZN č. 1/2020 o organizácií miestneho referenda v obci Slavec

VZN č. 1-2020 o organizácii miestneho referenda.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,66 kB
Vložené: 23. 11. 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 VZN 2-2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,41 kB
Vložené: 25. 2. 2020

VZN č.5/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 5-2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Vložené: 29. 10. 2018

VZN č. 4/2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Slavec a časti obce Vidová. Prevádzkový poriadok pohrebiska.

VZN č. 4-2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 102 kB
Vložené: 29. 10. 2018

VZN č. 03/2018 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Slavec a časti obce Vidová

VZN č. 3-2018 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 108 kB
Vložené: 21. 6. 2018

VZN č. 01/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN č. 01-2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,5 kB
Vložené: 3. 4. 2018

VZN Obce Slavec č. 3/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Slavec a časti obce Vidová

VZN č. 3-2017 _o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Slavec a časti obce Vidová.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,14 kB
Vložené: 12. 1. 2018

VZN Obce Slavec č.2/2017 o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií

VZN č.2-2017o zásadách evidencie, vybavovania a kontroly vybavovania sťažností a petícií.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,47 kB
Vložené: 12. 1. 2018

VZN Obce Slavec č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN_č.1-2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,08 kB
Vložené: 12. 1. 2018

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slavec

vzn č. 02-2016 o odpadoch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 159 kB
Vložené: 15. 11. 2016

VZN č.1/2016 o organizácii referenda

vzn č. 01-2016 o miestnom referende.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 120 kB
Vložené: 15. 11. 2016

VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č.2-2015 _o_daniach_.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 118,5 kB
Vložené: 15. 11. 2016

VZN č. 15/2008 o trhovom poriadku

vzn_c.15-2008_o_trhovom_poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 73,5 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. 11/2008 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

vzn_c.11-2008_vylepovanie_plagatov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. 10/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu v obci Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.10-2008_optrovatelska_sluzba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. 06/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_c.06-2008_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobn.stav.odpadmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 180 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. 05/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Slavci a časti obce Vidová

vzn_c._05-2008_o_podmienkach_predaja_na_trhovych_miestach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83,5 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. 02/2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pieskoviska, hracích a športových plôch MŠ v Slavci

vzn_c.02-2008_o_prevadzkovom_poriadku_pieskoviskams.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80,5 kB
Vložené: 1. 4. 2016

VZN č. O2/2OO5, o spôsobe číslovania stavieb súpisnými číslami na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_o2_2oo5_o_spsobe_slovania_stavieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 06/2006 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

vzn_c.06-2006_o_poplatku_za_znecistovanie_ovzdusia_malym_zdrojom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 09/2006 o nakladaní s finančnými prostriedkami obce

vzn_c.09-2006_o_nakladani_s_financnymi_prostriedkami_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 192,5 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 07/2008 o používaní miestnych komunikácií na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.07-2008_o_pouzivani_miestnych_komunikácii.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 260 B
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 09/2008 o podmienkach chovu a držania psov

vzn_c.09-2008_chov_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 12/2008 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Slavec a časti obce Vidová

vzn_c.12-2008pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 115 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 14/2008 o určení výšky, spôsobu platenia a oslobodenia od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Slavci

vzn_c.14-2008_o_vyske_prispevku_v_materskej_skole.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 16/2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok Verejného detského ihriska v miestnej časti Vidová

vzn_16-2008_o_prevadzkovom_poriadku_vdi_vidova.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80 kB
Vložené: 31. 3. 2016

VZN č. 02/2009 o vykonaní preventívnych požiarnych kontrol v obci

vzn_c.02-2009_o_vykonani_preventivnych_poziarnych_kontrol.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Vložené: 31. 3. 2016

Platné Smernice starostu obce Slavec

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Slavec

Poriadok odmeňovania zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 996,79 kB
Vložené: 4. 12. 2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slavec

Zásady hospodárenia s majetkom obce Slavec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,33 MB
Vložené: 4. 12. 2023

Aktuálna príloha č. 2 zo dňa 26.9.2023 k vnútornému predpisu č. 05/2021 o zabezpečení stravovania

Príloha č. 2 - výška finančného príspevku na zabezpečenie strav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,88 kB
Vložené: 13. 11. 2023

Vnútorný predpis 4/2021 pre vedenie pokladnice

VP 4-2021 pre vedenie pokladnice.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 137 kB
Vložené: 9. 11. 2022

Vnútorný predpis 3/2021 pre vnútorný obeh účtovných dokladov

VP 3-2021 obeh ucovnych dokladov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114 kB
Vložené: 9. 11. 2022

Vnútorný predpis 1/2021 pre vedenie účtovníctva

VP 1-2021 pre vedenie účtovníctva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 156,5 kB
Vložené: 9. 11. 2022

Vnútorný predpis č. 5/2021 o zabezpečení stravovania

vnútorný predpis pre Zamestnávateľa o zabezpečení stravovania pre všetkých zamestnancov Obce Slavec. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie v zmysle § 152 Zákonníka práce.
VP č. 5-2021 o zabezpečení stravovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,52 MB
Vložené: 9. 11. 2022

Vnútorný predpis HOMEOFFICE

Slavec Vnútorný predpis homofice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,02 kB
Vložené: 10. 1. 2021

Vnútorný predpis o finančnej kontrole

Predpis č. 04/2018
VP_o_finančnej_kontrole_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 105 kB
Vložené: 21. 6. 2018

Vnútorný predpis o evidovaní , odpisovaní a účtovaní majetku

Predpis č. 03/2018
VP_o_evid__odp_a_účt_majetku_2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153,5 kB
Vložené: 21. 6. 2018

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Predpis č. 02/2018
VP opravné položky 1_1_2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 109 kB
Vložené: 21. 6. 2018

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov

Smernica pre tvorbu a vydávanie vnútorných predpisov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 31,48 kB
Vložené: 21. 6. 2018

Vnútorný predpis na vykonanie inventarizácie

Predpis č. 01/2018
Vnutorny_predpis-inventarizacia_majetku obce Slavec.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 198 kB
Vložené: 20. 6. 2018

Smernica o používaní služobných a súkromných motorových vozidiel obce Slavec

Smernica upravuje základné pravidlá na prevádzku a používanie služobných a súkromných motorových vozidiel zamestnancov obce, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií obce, ako aj zamestnancov obecného úradu vo výnimočných prípadoch a rodinných udalostiach.
Smernica o pouzivani sluzobnych a sukromnych motorovych vozidiel.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,24 kB
Vložené: 9. 5. 2018

Zasady podla č 307-2014 Z. z.

2015-08-14-160908-zasady_podla_____307-2014_z._z..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 89 kB
Vložené: 31. 3. 2016

Samospráva

Sviatok

Dnes je 23.2.2024

Meniny má Roman, Romana, Romina

Zajtra má meniny Matej, Goran, Jazmína, Mateja

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Triedenie odpadu

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.