Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 4. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v pôsobnosti mesta Rožňava

Dodatok č. 01

70,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Slavec

27. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov

395/2024/KO spis č. 178/2024

Neuvedené

Obec Slavec

NATUR-PACK, a.s.

29. 2. 2024

Darovacia zmluva

0208/VSD/2024

400,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

29. 1. 2024

Dodatok č. 02/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 02/2024

Neuvedené

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

01ZoAP-Reg-485-02-2023 ( tz2023-12-19mm8)

204,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

ZoPSOÚ -01-2023 ( tz2023-12-19mm9 )

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov

ZoD 01-CIN-486-05-2023 ( tz2023-12-28mg4 )

1 737,60 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

28. 11. 2023

Dohoda o zmene služby

1-808083613160

26,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

7. 11. 2023

Dodatok č. 01/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 01/2024

0,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

3. 11. 2023

Nájomná zmluva - prenájom pozemku

NZ 03/2023 sp. č. 374-03/2023

60,00 EUR

Jozef Rusó

Obec Slavec

3. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 17/2023

10,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

3. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 16/2023

20,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

31. 10. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-07/2023

10,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

31. 10. 2023

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

24ZVS0000839128E

213,50 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

26. 10. 2023

Nájomná zmluva - prenájom pozemku

NZ 01/2023 spi č. 325-03/2023

72,00 EUR

Martina Gažiová

Obec Slavec

26. 10. 2023

Zmluva o spolupráci k národnému projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita KC/NDC/NSSDR

N20231025043

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

13. 10. 2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190064616

100,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

5. 10. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-807023962738

73,00 EUR

Obec Slavec

Slovak Telecom a.s.

21. 9. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 - Podpora ud

23/43/054/1608

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

4. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.

1248/VSD/2023

460,80 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

25. 8. 2023

Dohoda o určení spoločného školského obvodu

383-01/2023

0,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Slavec

24. 8. 2023

Kúpna zmluva

384-01/2023

1 200,00 EUR

Vlastimil Kuchta

Obec Slavec

11. 8. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-06/2023

27,00 EUR

Anna Tataiová

Obec Slavec

7. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 15/2023

10,00 EUR

Jozef Rusó

Obec Slavec

7. 8. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 14/2023

10,00 EUR

Zoltán Brindza

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 268

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.