Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 5. 2023

Zmluva dielo

Zmluva o dielo spis č. 278/2023

14 940,00 EUR

RoboKo, s.r.o.

Obec Slavec

11. 5. 2023

Zmluva č. S 12/2023 o nájme hrobového miesta

S 12/2023

20,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

11. 5. 2023

Zmluva č. S 11/2023 o nájme hrobového miesta

S 11/2023

10,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

11. 5. 2023

Zmluva č. S 10/2023 o nájme hrobového miesta

S 10/2023

10,00 EUR

Katarína Bodnárová

Obec Slavec

5. 5. 2023

Zmluva o dielo 1/2023

1/2023

9 600,00 EUR

Ing. Dobos-DOBART s.r.o.

Obec Slavec

26. 4. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-804495360939

151,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

26. 4. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

RA-SNCA/20198639

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority

Obec Slavec

16. 4. 2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061628

130,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

11. 4. 2023

Dohoda č. 23/43/054/445 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ,, Podpora udržania pracovný

23/43/054/445

1 334,58 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

5. 4. 2023

Dodatok č. N20200110006D05 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa: 10.1.2020

N20200110006D05

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

4. 4. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 07/2023

20,00 EUR

Edit Fábián

Obec Slavec

4. 4. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 08/2023

10,00 EUR

Edit Fábián

Obec Slavec

4. 4. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 09/2023

10,00 EUR

Edit Fábián

Obec Slavec

31. 3. 2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061563

50,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

31. 3. 2023

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190061564

20,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

30. 3. 2023

Dohoda č. 23/43/054/306 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

23/43/054/306

2 400,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

30. 3. 2023

Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verej. zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci NP,, Cesta na trh práce 3- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

23/43/054/286

5 914,60 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

27. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 05/2023

S 05/2023

10,00 EUR

Mgr. Alžbeta Gyömbérová

Obec Slavec

27. 3. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta č. S06/2023

S 06/2023

10,00 EUR

Mgr. Alžbeta Gyömbérová

Obec Slavec

16. 3. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-04/2023

27,00 EUR

Karol Lázók

Obec Slavec

11. 3. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-03/2023

17,00 EUR

Katarína Szabóová

Obec Slavec

8. 2. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-01/2023

27,00 EUR

Aneta Tataiová

Obec Slavec

8. 2. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-02/2023

10,00 EUR

Andrea Györgyová

Obec Slavec

1. 2. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 04/2023

10,00 EUR

Mgr. Robert Noge

Obec Slavec

30. 1. 2023

Dodatok č. N20200110006D04 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ s kódom ITMS+: 312041Y403 zo dňa 10.01.2020

N20200110006D04

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 283

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.