Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 6. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

spis č. 290-01/2024

60,00 EUR

Východoslov. energetika a.s. Košice

Obec Slavec

28. 5. 2024

Zmluva o dielo č. 01/2024

1/2024

8 040,00 EUR

StavoMatRS s.r.o.

Obec Slavec

10. 5. 2024

Kúpna zmluva - uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

1/2024

55 000,00 EUR

Judita Töröková

Obec Slavec

25. 4. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029535507

0,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

25. 4. 2024

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-810914880351

22,88 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

23. 4. 2024

Zmluva o prenájme pracovné stroja

ZoPPS 1/2024

60,00 EUR

Miroslav Fandák

Obec Slavec

18. 4. 2024

Zmluva č. 02/pNFP/2024 sp. č. 230-01/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slavec na rok 2024 uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

02/pNFP/2024

1 220,00 EUR

CSEMADOK ZO

Obec Slavec

18. 4. 2024

Zmluva č. 01/PNFP/2024 sp. č. 230-01/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slavec na rok 2024 uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

01/PNFP/2024

500,00 EUR

CSEMADOK ZO

Obec Slavec

16. 4. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ v pôsobnosti mesta Rožňava

Dodatok č. 01

70,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Slavec

28. 3. 2024

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190064772

180,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

27. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalených výrobkov

395/2024/KO spis č. 178/2024

Neuvedené

Obec Slavec

NATUR-PACK, a.s.

25. 3. 2024

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci uzatvorená podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 - Podpora ud

24/43/054/26

2 373,84 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

29. 2. 2024

Darovacia zmluva

0208/VSD/2024

400,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Slavec

29. 1. 2024

Dodatok č. 02/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 02/2024

Neuvedené

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

01ZoAP-Reg-485-02-2023 ( tz2023-12-19mm8)

204,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

ZoPSOÚ -01-2023 ( tz2023-12-19mm9 )

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

29. 12. 2023

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov

ZoD 01-CIN-486-05-2023 ( tz2023-12-28mg4 )

1 737,60 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Slavec

29. 11. 2023

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

130Zh-08/2023

10,00 EUR

Oľga Ruszóová

Obec Slavec

28. 11. 2023

Dohoda o zmene služby

1-808083613160

26,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

15. 11. 2023

Dohoda č. 23/43/010/87 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm.a) ods. 4 a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

23/43/010/87

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

13. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

18/2023

10,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

7. 11. 2023

Dodatok č. 01/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 01/2024

0,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

3. 11. 2023

Nájomná zmluva - prenájom pozemku

NZ 03/2023 sp. č. 374-03/2023

60,00 EUR

Jozef Rusó

Obec Slavec

3. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 17/2023

10,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

3. 11. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 16/2023

20,00 EUR

Monika Zsóriová

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 283

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.