Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Slavec
Obec Slavec

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 02/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 01/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

11. 1. 2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 03/2023

10,00 EUR

Gejza Ambrúš

Obec Slavec

9. 1. 2023

dohoda č. 23/43/010/27 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm.g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p.

23/43/010/27

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

31. 12. 2022

Dodatok č. 03/2023 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

03/2023

4 800,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

30. 12. 2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324-03/2022

17,00 EUR

Iveta Ferenczová

Obec Slavec

29. 12. 2022

Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. o z

22/43/012/69

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

24. 11. 2022

Adományozási szerződés

Adományozási szerződés regisz.sz. 440/2022

0,00 EUR

Szlovákiai Agrárkamara

Obec Slavec

8. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9936107559

61,93 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Slavec

17. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

S 07/2022

10,00 EUR

Ladislav Gaži

Obec Slavec

12. 10. 2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324Zh-02/2022

27,00 EUR

Občianske združenie Rómov SACARLET

Obec Slavec

12. 10. 2022

Dodatok č. N20200110006D03

N20200110006D03

0,00 EUR

Implementačná agentúra MPSVR SR

Obec Slavec

4. 10. 2022

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

2408678750

30,00 EUR

Generali Poisťovňa

Obec Slavec

6. 9. 2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby

TS 0014

9 873,60 EUR deväťtisícosemstosedemdesiattri eur šesťdesiat centov

CYBERNET s.r.o.

Obec Slavec

30. 8. 2022

Dodatok č. 02/2022 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 2/2022

200,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku- cirkevný zbor Slavec

Obec Slavec

5. 8. 2022

Zmluva o prenajímaní miestností kultúrneho domu v Slavci

324Zh-01/2022

17,00 EUR

Timea Ambrušová

Obec Slavec

11. 7. 2022

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1,2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

02030/2022-OV-0250182/22-00

598,44 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Slavec

30. 6. 2022

Zmluva o vykonaní auditu

spis č. 294/2022

972,00 EUR

Gemer Audit spol. s r.o.

Obec Slavec

15. 6. 2022

Protokol o odovzdaní daru

883

1,00 EUR

ESSITY SLOVAKIA s.r.o.

Komunitné centrum

31. 5. 2022

Úrazové poistenie Uchádzačov o zamestnanie počas projektu - poistná zmluva

5190058026

60,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Slavec

27. 5. 2022

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menší

22/43/054/145

3 283,20 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Slavec

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

D1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služi

0,00 EUR

BIO-NEXUS SK,s.r.o.

Obec Slavec

25. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby

70/2022

120,00 EUR

EUROBUS a.s.

Obec Slavec

25. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby

71/2022

20,00 EUR

EUROBUS a.s.

Obec Slavec

25. 4. 2022

Dodatok č. 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania

160,00 EUR

FURA s.r.o. Rozhanovce

Obec Slavec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 283

Reformovaný kostol v Slavci

O obci Slavec

Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová.

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová, z východu ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina. Obidve planiny skrývajú vo svojom vnútri nespočetné jaskynné systémy, z ktorých Gombasecká jaskyňa, nachádzajúca sa v katastri obce, svojou krásou si vyslúžila hrdí titul „Súčasť svetového dedičstva UNESCO“.